Primär immunbrist

Primär immunbrist beror på medfödda problem, i många fall med identifierade fel i arvsmassan (genetiska förändringar),  som gör att immunsystemet inte fungerar som de ska. Det finns närmre 500 olika primära immunbrister. Primär immunbrist förkortas ofta PID efter engelskans Primary Immunodeficiency (men kallas ibland även Inborn Errors of Immunity, IEI).

Immunbrist hos barn & ungdomar

Immunbrist hos barn kan ha olika orsaker. Immunbristen kan antingen vara primär, det vill säga medfödd, eller sekundär.
Gå till Immunbrist hos barn & ungdomar

Kontakta oss

Har du frågor om immunbrist eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!