Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Plasmabaserad behandling

Bild
Laboratorie

Plasmabaserad behandling är en nödvändig behandling för över en halv miljon personer med sällsynta sjukdomar i Europa.

  Varje sällsynt sjukdom påverkar relativt få patienter, men sammanlagt berör dessa sjukdomar upp till 36 miljoner personer i Europa. Dessa tillstånd har en påtaglig inverkan på individens hälsa såväl som folkhälsan. 1 1. The European Commission; Rare diseases. https://health.ec.europa.eu/european-reference-networks/rare-diseases_en [hämtad december 2023]. 2 2. Rare Diseases: Understanding this Public Health Priority. Eurordis.org. Dec 2009.

  Bild
  plasma behov i europa

  > 1 miljon personer med en sällsynt sjukdom kan ha nytta av plasmabaserad behandling 3 3. Copenhagen Economics. The impact of plasma derived therapies in Europe. The health and economic case for ensuring sustainable supply. June 2021.

  Från givare till patient

  Patienter med sällsynta sjukdomar är hänvisade till plasmadonationer från ett begränsat antal personer som har möjlighet och är villiga att vara givare. Det kan behövas upp till 1 200 plasmadonationer för att behandla en kroniskt sjuk person under ett års tid. 4 4. Plasma Protein Therapies: Uniquely Saving Lives. PPTA. https://www.uniquelysavinglives.org [hämtad december 2023].

  Medicinskt behov av plasma 

  för de 12 vanligaste sällsynta sjukdomarna som kan behandlas med plasmabaserad behandling.

  Bild
  65% medicinskt behov av plasma

  Plasmabaserad behandling är bara tillgängligt som ett behandlingsalternativ för ~ 650 000 personer i Europa med en sällsynt sjukdom* 3 3. Copenhagen Economics. The impact of plasma derived therapies in Europe. The health and economic case for ensuring sustainable supply. June 2021.

  *Uppskattningsvis skulle 1 017 900 européer med de 12 vanligaste sällsynta sjukdomarna kunna ha nytta av plasmabaserad behandling. För ungefär 650 000, eller för – 65% av dessa, är plasmabaserad behandling det enda tillgängliga behandlingsalternativet (primär immunbrist = 517 800; alfa-1-antitrypsinbrist = 120 000; multifokal motorisk neuropati = 8 100).

   

  Så här tas plasmaprodukter fram

  Här kan du se en film om processen att ta fram plasmaprodukter: