Immunbrist

Inom immunbrist arbetar vi med flera olika sjukdomar där behandlingen syftar till att förbättra och påverka immunförsvaret: Primär och sekundär immunbrist samt vissa neuromuskulära sjukdomar kan leda till ökad infektionsbenägenhet orsakad av nedsatt antikroppsproduktion. Kronisk polyneuropati – en inflammatorisk sjukdom i perifera nervsystemet som ger nedsatt funktion i flera nerver och anses vara en autoimmun sjukdom. 

Primär immunbrist

Primär immunbrist beror på medfödda problem, i många fall med identifierade fel i arvsmassan (genetiska förändringar),  som gör att immunsystemet inte fungerar som de ska.
Läs mer om primär immunbrist här

Sekundär immunbrist

Sekundär immunbrist, orsakas av någon annan bakomliggande sjukdom, till exempel blodcancer, hiv eller njur- och tarmsjukdomar. Det kan också vara en följd av behandling med läkemedel som påverkar immunförsvaret.
Läs mer om sekundär immunbrist här

Immunbrist hos barn & ungdomar

Immunbrist hos barn kan ha olika orsaker. Immunbristen kan antingen vara primär, det vill säga medfödd, eller sekundär.
Gå till Immunbrist hos barn & ungdomar

Kontakta oss

Har du frågor om immunbrist eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!