Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Symtom vid von Willebrands sjukdom

Bild
Litet barn håller sig för munnen

Symtom på von Willebrands sjukdom (vWs) kan uppkomma hos barn i alla åldrar. Ofta upptäcks det när barnet ramlar och slår i munnen och blöder länge från såret i tandköttet. Många med vWS märker inte ens av någon ökad blödningsbenägenhet. Det är först efter en kroppsskada eller operation som många märker att de har lätt för att blöda. l vissa fall upptäcks vWS först i samband med en släktutredning efter att sjukdomen upptäckts hos en släkting.


Vanliga symtom är:

  • Lätt att få blåmärken.
  • Frekvent näsblod eller blödande munslemhinna.
  • Långvarig blödning från sår i huden.
  • Långvarig blödning efter tandväxling eller tandutdragning.
  • Rikliga eller långvariga menstruationer.
  • Onormalt kraftig blödning i samband med operation, förlossning eller trauma av något slag.
  • Järn- och/eller blodbrist.

 

Tänk på att du inte behöver uppfylla alla symtom för att ha en blödningsrubbning. Hos kvinnor kan till exempel en riklig mens vara enda symtomet.


Har alla samma symtom?

Symtomen varierar en hel del från person till person och även i samma familj kan man ha olika symtom. Hur svåra symtomen är varierar också med vilken typ av vWS man har. Vid typ 1 är symtomen oftast milda, vid typ 2 är de måttliga och vid typ 3 är symtomen svårare. 
Under Om Von Willebrands sjukdom kan du läsa mer om olika typer.
Tjejer och kvinnor har ofta mer besvär än män eftersom de kan blöda rikligt i samband med menstruation och förlossningar. Läs mer om kvinnor och von Willebrands sjukdom.