Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

Anpassning

Bild
Ung man utomhus lyssnar på musik

Att genomgå en organtransplantation kan kräva viss bearbetning och en livslång anpassning av vardagen. Frustration, hinder och olika upplevda barriärer kan stå i vägen för att lyckas med bearbetningen.

Det är inte bara du som ska anpassa dig och ditt dagliga liv – din omgivning måste också rätta sig efter dina förutsättningar. Det innebär att såväl dina närstående som din arbetsplats och arbetsgivare kan behöva anpassa sig. Familjen kan behöva en ökad kunskap om vad organtransplantation innebär och hur det påverkar dig eftersom ni lever tillsammans och alla påverkas om någon i familjen får en förändrad hälsa.

Träning och fysisk aktivitet

En stor del av din anpassning handlar om att skapa en hälsosam livsstil efter transplantationen. Fysisk aktivitet har bland annat stor påverkan på utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdomar. De flesta transplanterade har en försämrad maximal förmåga till syreupptagning vilket kan leda till en begränsad träningsförmåga och också påverka vissa funktioner i det dagliga livet.

Tandvård

Munnen är porten in till hela matsmältningskanalen. Därför är det viktigt att vara noggrann med munhygienen. Borsta tänderna två gånger dagligen, morgon och kväll. Använd gärna el-tandborste då det ger bra massage av tandköttet samtidigt som du borstar tänderna. Det är viktigt att förebygga infektioner från munnen.

Solning

Du som är transplanterad har en kraftigt ökad risk för hudcancer. Risken för att hudtumörer uppstår beror på att ditt immunförsvar är dämpat. Därför behöver du vara extra försiktig och undvika direkt solljus. 

Rökning eller alkohol

Rökning skadar din hälsa och du bör vara försiktig med alkohol. En grundläggande förutsättning för att du ska ha ett bra liv med ditt nya organ är att du tar hand om din hälsa på bästa sätt.

Trädgårdsarbete

Att vara ute i friska luften och arbeta i din trädgård är ett utmärkt sätt att njuta av livet och må bra både i kropp och själ. Om du håller på med löv och jord eller annat smutsigt arbete ska du alltid använda handskar. Tänk på att tvätta händerna efter smutsigt arbete. Du ska undvika hantering av hö de första tre månaderna. Är du transplanterad med lungor gäller detta alltid.

Husdjur

Du som redan har husdjur kan behålla dessa. Att gå ut med hunden är ett utmärkt sätt att vara fysiskt aktiv och komma ut i friska luften. Det är viktigt är att du är noga med att tvätta händerna när du har kelat med ditt eller andras husdjur. Sjukvården avråder från reptiler och burfåglar. Har du katt bör helst någon annan byta i kattlådan, använd handskar om du är själv. Planerar du att skaffa husdjur efter transplantationen bör du diskutera lämplig tidpunkt med din behandlande läkare.

Vatten, bastu och pool

Varför är det viktigt med vattnet? Anledningen är att det kan spridas bakterier via vattenledningar och kranar. Det finns en bakterie som heter Legionella. Det är en bakterie som kan spridas via vatten om vattnets temperatur inte är tillräckligt hög. 

Vaccinationer

Efter en transplantation ska du inte ta vacciner som innehåller levande virus som till exempel vaccin mot mässling, vattkoppor, påssjuka, röda hund och gula febern. Vaccin som är avdödat går bra (till exempel influensa och stelkrampsvaccin. Den årliga influensasprutan ska du som är transplanterad ta eftersom du tillhör riskgruppen liksom vaccin mot Covid-19, enligt instruktioner från din transplantationsmottagning. Den kan tas tre till sex månader efter transplantationen. De första månaderna efter transplantationen är immunförsvaret kraftigt nedsatt och om man tar influensavaccinet under den perioden har det ingen effekt. 

Utlandsresor

Rådgör alltid med din behandlande läkare innan du reser på längre utlandsresor. I regel går det bra ungefär ett år efter transplantationen då funktionen av det transplanterade organet är stabilt. 

  • Var extra noggrann med vad du äter och dricker för att undvika magsjuka. 
  • Var noggrann med din handhygien. 
  • Vid flygresa, ta med mediciner för hela semesterperioden i ditt handbagage. 
  • Ha reservmediciner i resväskan. 
  • Skaffa läkarintyg på engelska om att du är transplanterad och vilka mediciner du måste ta. Ta med dig intyget på resan. 
  • Ta reda på vart du ska vända dig om du skulle bli sjuk under resan. 

Materialet personcentrerad vård är framtagen i samarbete med Anna Forsberg, leg. Sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation, verksam vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.