Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

Jämförelse

Bild
Äldre kvinna kramar om sin dotter

Att jämföra är en bra strategi för att komma framåt i din rehabilitering. Det är vanligt att transplanterade jämför med hur de mådde innan transplantationen och tiden direkt efter transplantationen. Genom att sätta upp mål och notera de framsteg du gör blir du stärkt i att du är på väg att hitta ditt nya normala. Låt det ta tid.

Varför får jag immundämpande läkemedel?

  • För att ditt nya organ inte ska uppfattas som främmande måste ditt immunförsvar dämpas av olika läkemedel.
  • Om inte immunförsvaret dämpas uppstår en avstötning av ditt nya organ.
  • Om ditt immunförsvar dämpas för mycket blir du väldigt infektionskänslig.
  • Den immundämpande behandlingen är en balansgång mellan risken för avstötning och risken för infektioner.
  • Du behöver ta flera olika sorters immundämpande läkemedel i kombination för att förhindra avstötning.
  • Du får aldrig ändra dosen av ditt immundämpande läkemedel på egen hand.

Immunförsvarets funktion

Alla har vi ett immunförsvar. Det skyddar oss mot allt kroppen upplever som främmande. Det kan handla om bakterier, virus, svamp och tumörer, men också ett transplanterat organ. I grunden är det bra att ha ett starkt immunförsvar. Immunförsvaret består av olika delar som samarbetar på ett komplicerat sätt. Upplevs något i kroppen som främmande så reagerar immunförsvaret och försöker oskadliggöra det som är främmande. 

För att kroppen ska kunna acceptera ditt nya organ och vänja sig vid det, dämpas immunförsvaret med immundämpande läkemedel för att förhindra att det nya organet stöts bort. Behandlingen är livslång och ges så länge du har det transplanterade organet kvar i din kropp.

För att veta att du har lagom mängd immundämpande läkemedel i kroppen tar din läkare blodprover varje gång du går på kontroll. 

Viktigt ta immundämpande läkemedel enligt ordination

De immundämpande läkemedlen är känsliga för svängningar i dos och även små avvikelser kan öka risken för en avstötning och att man utvecklar så kallade donatorspecifika antikroppar (det vill säga antikroppar som ditt immunförsvar producerar och som är riktade direkt mot det transplanterade organet).
Det du själv kan göra för att koncentrationen av de immundämpande läkemedlen i ditt blod konstant ska hålla sig på en lagom nivå, är att du tar ditt läkemedel enligt ordination och vid fasta tidpunkter. Det är viktigt att ha läkemedelsrutiner som passar din vardag.

Individuell behandling

Den immundämpande behandlingen är individuellt anpassad både vad gäller läkemedel och dosering. Biverkningarna är också individuella. Det är viktigt att du berättar för din sjuksköterska och läkare om du tror att du har någon biverkning av läkemedlen. Om du har mycket symptom och besvär kan oftast läkaren ordinera något annat läkemedel eller minska dosen.

Du kan även behöva andra läkemedel

Du kan också behöva ta läkemedel mot biverkningar som orsakas av den immundämpande behandlingen. Alla dessa läkemedel samverkar för att ditt nya organ ska fungera så bra som möjligt och att du ska besväras av så få biverkningar som möjligt. 

Läs mer om ökade risken för infektioner

Läs mer om CMV

Materialet personcentrerad vård är framtagen i samarbete med Anna Forsberg, leg. Sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation, verksam vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.