Von Willebrands sjukdom

På Takeda arbetar vi bland annat med blödningssjukdomen von Willebrands sjukdom (vWS). Vi vill att sjukdomstillståndet ska kunna upptäckas tidigare och arbetar för att erbjuda nya läkemedel som kan hjälpa patienter. Idag kan vi erbjuda VEYVONDI för behandling av vWS.

Von Willebrands sjukdom är den vanligaste typen av blödningsrubbning och finns i svårighetsgraderna mild, medelsvår och svår. Sjukdomen förekommer hos både kvinnor och män. Den är vanligast i en mild form och finns troligen hos ungefär en av hundra personer i Sverige. Men eftersom många har mycket milda besvär är andelen som har fått diagnosen betydligt lägre.