HAE

HAE är en ärftlig sjukdom som visar sig som anfall med smärtsamma svullnader, främst i huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig i luftvägarna, vilket kan vara livshotande.

CINRYZE

CINRYZE används för akut behandling och rutinmässig prevention av svåra anfall av hereditärt angioödem.

Läs mer om CINRYZE

FIRAZYR

FIRAZYR används för symtombehandling av akuta anfall av hereditärt angioödem.

Läs mer om FIRAZYR

TAKHZYRO

TAKHZYRO används för rutinmässig prevention av återkommande anfall av hereditärt angioödem.

Läs mer om TAKHZYRO