Transplantation

Inom transplantation ligger Takedas primära fokus på personer som genomgått en transplantation av organ eller stamceller och drabbats av cytomegalovirus (CMV).

LIVTENCITY

LIVTENCITY används för behandling av svårbehandlad CMV (med eller utan resistens). 

Läs mer om LIVTENCITY