HAE

HAE är en ärftlig sjukdom som visar sig som anfall med smärtsamma svullnader, främst i huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig i luftvägarna, vilket kan vara livshotande.

Diagnos

Här finns information om HAE och andra bradykininmedierade angioödem med fokus på diagnostisering och differentialdiagnostik.
Läs om diagnostisering av HAE här

Behandlingsmöjligheter och riktlinjer

Det finns en rad strategier för behandling av HAE. Behandlingsriktlinjerna från World Allergy Organization/European Academy of Allergy and Clinical Immunology (WAO/EAACI) 2021, ger stöd för hur HAE ska hanteras akut och förebyggande.
Läs om behandling av HAE här

Omhändertagande och uppföljning

Utvärdering med patientrapporterade utfallsmått och uppföljning av livskvalitet är en förutsättning för att nå behandlingsmålet – fullständig kontroll över sjukdomen och ett normaliserat liv.
Läs om utvärdering av sjukdomsbörda här
Göteborg_inbjudan utbildning angioödem och urtikaria

Inbjudan till utbildning om behandling av angioödem och urtikaria

Inbjudan till en terapiinriktad utbildning som vänder sig till dig som behandlar patienter med angioödem och/eller urtikaria och vill lära dig mer inom området. Tisdag 8 oktober 2024.
Läs mer och anmäl dig senast 20 september här

Kontakta oss

Har du frågor om HAE eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!

Upptäck mer av ovanligt.se

Ovanligt.se är mötesplatsen för ovanliga diagnoser där vi hoppas att du som vårdpersonal hittar värdefull information i form av webbinarier, utbildningar, debattinlägg, behandlingsmöjligheter och mycket mer. Dessutom kan du förse dina patienter med material om sällsynta hälsotillstånd. Se en film om de olika valmöjligheterna på sidan och hur du enkelt navigerar rätt.

Se filmen här