Detta innehåll är avsett för vårdpersonal

Till innehåll för allmänhet

Innovation som gör skillnad

Bild
innovation

Med fokus på den som lever med en ovanlig och sällsynt diagnos lägger vi stora resurser på att utveckla nya, smartare lösningar som gör skillnad, under symtom, diagnos och behandling. Syftet med Takedas forskning, utveckling och innovationsarbete, på egen hand och i partnerskap, är att bidra till en bättre vardag och ljusare framtid för drabbade individer och deras närstående. 

Behovsanpassat och nytänkande 

Takeda är ett innovationsdrivet läkemedelsföretag. Vårt mål är att forska fram nya läkemedel och samtidigt sätta  individen och individens behov i fokus. Därför vill vi både själva bidra med, och samverka med andra till, nyskapande gemensamma lösningar som ger ett mervärde och fyller ett behov hos drabbade. Det kan exempelvis handla om hjälpmedel som kan användas oavsett vilket läkemedel personen står på i sin behandling.  Inom sällsynta sjukdomar är det särskilt viktigt att skapa innovationer och möjliggöra både tidigare diagnos och bättre behandling genom digitala initiativ, användning av hälsodata och aktiv patientmedverkan. 

”Vi drivs av att göra skillnad och vi går vår egen väg – tillsammans med andra!”

Per Rydingsvärd, Business Unit Director Rare Diseases, Takeda Sverige

En stor del av all innovation som pågår inom Takeda Rare Diseases gäller mervärdeslösningar. Det kan handla om ett digitalt behandlingsstöd via en app eller hur AR-teknik (augmented reality eller förstärkt verklighet) kan användas som hjälpmedel. Runt om i världen pågår en mängd initiativ bland Takedas forskare och medicinska personal med det uttalade målet att korta tiden till diagnos, ge trygghet till närstående och ge patienter ökad livskvalitet. Vi bidrar också med lösningar och ny teknik som kan hjälpa till att organisera sjukvården på ett mer resursbesparande och effektivare sätt. Vi har till exempel i samarbete med Karolinska institutet, Örebro Universitet, kvalitetsregistret SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) och AI-bolaget AlgoDx tagit fram en algoritm som underlättar vården och livet för IBD-patienter.

Tillsammans är nyckeln 

Vi vet av erfarenhet att det är i samverkan mellan forskare, läkemedelsbolagen och sjukvården som de bästa idéerna blir verklighet. Därför handlar det hela tiden om att hitta rätt samarbeten; de som leder till nya innovativa lösningar. Eftersom transparens och förtroende lägger grunden till ett bra samarbete handlar det också om att ha modet att välja bort projekt som inte har rätt syften för oss.  Vi vill gärna samarbeta med aktörer som tänker som vi gör, som är transparenta och där fokus ligger på att göra skillnad för patienten.