Patientnära

Vi vill minska tiden till diagnos och att människor ska få jämlik behandling oavsett var i landet de bor. Därför samarbetar vi med patientorganisationer, andra forskande läkemedelsföretag och akademin. Nära vården och nära patienten.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Takeda arbetar inom området? Hör av dig till oss.

Mejla här!
Blödningsrubbningar
Blödningsrubbningar
Hereditärt
Hereditärt angioödem
Immunbrist
Immunbrist
Metabola
Metabola sjukdomar
Onkologi
Onkologi
Transplantation
Transplantation

Blödningsrubbningar

Hereditärt angioödem

Immunbrist

Metabola sjukdomar

Onkologi

Transplantation