Organtransplantation

Att genomgå en transplantation påverkar hela livet. En mängd tankar och känslor uppstår. Det är påfrestande att vänta på ett organ, att inte veta om man ska överleva eller behöva gå tillbaka till tidigare behandlingar av sjukdomen som orsakat att man transplanterats.

Kontakta oss

Har du frågor om transplantation eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!