Detta innehåll är avsett för vårdpersonal

Till innehåll för allmänhet
Icon Transplantation vit

Transplantation

CMV-sjukdom

Bild
Kvinna i soffa med influensa

När den inte behandlas framgångsrikt kan CMV-viremi utvecklas till CMV-sjukdom, kännetecknad av en symtomatisk infektion. 1 1. Ljungman P, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:87–91;

CMV-sjukdom kan uppträda som CMV-syndrom eller vävnadsinvasiv CMV. CMV-syndrom manifesterar sig vanligtvis som influensaliknande sjukdom, feber och sjukdomskänsla. Organinvasiv CMV är vanligtvis associerad med specifik organinblandning (gastrointestinal, pneumonit, hepatit, nefrit, myokardit, retinit, etc.) 2 2. Ramanan P, Infect Chemother 2013;45(3):260-271 2013

Organinvasiv sjukdom

Specifika symtom beroende på det infekterade organet.

Bild
Placering på organen i kroppen

Klinisk definition av organinvasiv CMV sjukdom och CMV syndrom. 3 3. Ljungman P, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:87–91;

CMV Symdrom

Ej organspecifika symtom CMV viremi (blod/plasma)

Med minst två av följande symtom:

  • Feber ≥38°C ≥2 dagar
  • Trötthet/utmattning
  • Leukopeni/neutropeni/trombocytopeni
  • ≥5 % atypiska lymfocyter
  • Förhöjda lever–aminotransferaser

CMV-prevalens hos transplantationsmottagare

I internationella studier förekommer kliniskt relevanta CMV-infektioner i 8-32% av organmottagare och i 30–70% av allo HSCT-recipienter 4 4. Li F et al. Clin Infect Dis. 2007 Aug 15;45(4):439-47. 5 5. Styczynski J. Infect Dis Ther. 2018;7(1):1-16 6 6. Azevedo LS, et al. Clinics (Sao Paulo). 2015;70:515–23). . På grund av nya behandlingsalternativ och regionala skillnader i förebyggandet av CMV-infektioner, skiljer sig dessa siffror mycket mellan olika länder och indikationer.

Konsekvenser av CMV-viremi

CMV manifesteras initialt som viremi som oftast kan vara asymptomatisk. När den inte behandlas framgångsrikt kan viremi utvecklas till CMV-sjukdom 7 7. Razonable RR, Humar A. Cytomegalovirus in Solid Organ Transplant. Am J Transplant. 2013;13(Suppl 4):93-106 . Studier visar att ökade CMV-titrar är associerat med en ökad risk för CMV sjukdom, vilket i sin tur leder till avsevärt ökad morbiditet och dödlighet 8 8. Kotton, 2. Cytomegalovirus in Transplantation. US Dept of Health and Human Services, FDA, CDER. May 2020:1-302,3 .