Blödningsrubbningar

Förutom att leverera nya läkemedel inom blödningsrubbningar arbetar vi för att sjukdomstillstånd ska kunna upptäckas tidigare. På Takeda arbetar vi bland annat med blödningssjukdomarna hemofili A (brist på faktor VIII) och von Willebrands sjukdom (vWS).

ADVATE

ADVATE – för behandling och profylax hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII). ADVATE är indikerat för samtliga åldersgrupper. 

Läs mer om ADVATE

ADYNOVI

ADYNOVI – för behandling av och profylax mot blödning hos patienter som är 12 år eller äldre med hemofili  A  (medfödd brist på faktor VIII). 

Läs mer om ADYNOVI

VEYVONDI

VEYVONDI – avsett för vuxna (över 18 år) med von Willebrands sjukdom, när behandling med enbart desmopressin är ineffektiv eller inte är indicerad för behandling av blödning.

Läs mer om VEYVONDI

FEIBA

FEIBA – bland annat för behandling av blödning hos hemofili A-patienter med inhibitorer samt behandling av blödning hos hemofili B-patienter med inhibitorer, om ingen annan specifik behandling finns tillgänglig.

Läs mer om FEIBA

OBIZUR

OBIZUR – för behandling av blödningsepisoder hos patienter med förvärvad hemofili som orsakas av antikroppar mot faktor VIII. OBIZUR är avsett för vuxna.

Läs mer om OBIZUR