Immunbrist

Inom immunbrist arbetar vi med flera olika sjukdomar där behandlingen syftar till att förbättra och påverka immunförsvaret: Primär och sekundär immunbrist samt vissa neuromuskulära sjukdomar kan leda till ökad infektionsbenägenhet orsakad av nedsatt antikroppsproduktion. Kronisk polyneuropati – en inflammatorisk sjukdom i perifera nervsystemet som ger nedsatt funktion i flera nerver och anses vara en autoimmun sjukdom. 

Cuvitru

Cuvitru substitutionsterapi används vid primära immunbristsymtom, hypogammagloubulinemi och bakteriella infektioner hos patienter med KLL, multipelt myelom eller före och efter HSCT.

Läs mer om Cuvitru

Gammagard S/D

Gammagard S/D substitutionsterapi används bland annat vid primära immunbristsymtom och hypogammagloubulinemi samt immunmodulering vid ITP, Guillan-Barrés syndrom, Kawasakis sjukdom.

Läs mer om Gammagard S/D

HyQvia

HyQvia, substitutionsterapi, används vid primära immunbristsjukdomar med försämrad antikroppsproduktion och sekundära immunbristsjukdomar hos patienter med svåra eller återkommande infektioner.

Läs mer om HyQvia

Kiovig

Kiovig substitutionsterapi används bla vid primära immunbristsymtom och sekundär immunbrist vid svåra infektioner samt immunmodulering vid ITP, Guillan-Barrés syndrom och Kawasakis sjukdom.

Läs mer om Kiovig