Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ner patientbroschyr om Kiovig samt generellt material om immunbrist.

Bild
Kiovig patientbroschyr

Kiovig patientbroschyr

Denna broschyr riktar sig till patienter som behandlas med Kiovig. Broschyren innehåller en information om immunförsvaret samt information om Kiovig..
Bild
Patientbroschyr SID

Sekundär immunbrist (SID)

Broschyren riktar sig till patienter med SID som fått immunglobulin förskrivet. Ger information om hur immunförsvaret är uppbyggt, hur det fungerar, vad sekundär immunbrist är, hur det behandlas samt tips på sådant som kan vara bra att tänka på.
Bild
Patientbroschyr Autoimmun sjukdom och immunglobuliner

Autoimmun sjukdom och immunglobuliner

Broschyren riktar sig till patienter som har en autoimmun sjukdom och behandlas med immunglobulin. Broschyren ger en grundläggande översikt om immunsystemet och autoimmuna sjukdomar samt information om behandling med immunglobuliner.
Bild
Patientbroschyr IgA-brist

IgA-brist

Broschyren riktar sig till patienter med IgA-brist som fått immunglobulin förskrivet. Broschyren innehåller information om IgA-brist samt en patientberättelse. Berättelsen är ett typfall och har heller ingen koppling till fotografierna i broschyren.
Bild
Patientbroschyr IgG-subklassbrist

IgG-subklassbrist

Broschyren riktar sig till patienter med IgG-subklassbrist och som fått immunglobulin utskrivet. I broschyren finns bland annat patientberättelser beskrivna. Berättelserna är typfall och har heller ingen koppling till fotografierna i broschyren.
Bild
Patientbroschyr ungdomar immunbrist

Ungdomar med immunbrist

Broschyren riktar sig till ungdomar med immunbrist och som fått immunglobulin utskrivet. I broschyren finns bland annat patientberättelser beskrivna. Berättelserna är typfall och har heller ingen koppling till fotografierna i broschyren.
Bild
Patientbroschyr CVID

Variabel immunbrist (CVID)

Broschyren riktar sig till patienter med CVID som fått immunglobulin förskrivet. Broschyren innehåller information om CVID samt en patientberättelse. Berättelsen är ett typfall och har heller ingen koppling till fotografierna i broschyren.
Bild
Beställ dokument

Här kan du beställa patientbroschyrer och annat generellt material inom terapiområdet immunbrist.

Bild
telefon ikon

Läs mer om Kiovig på fass.se