Dosering

Läs om dosering för Hodgkins lymfom (HL), systemiskt anaplastiskt storcelligt lymfom (sALCL) och kutant T-cellslymfom (CTCL) i Adcetris produktresumé på Fass.se.

Bild
telefon ikon

Läs mer om Adcetris på fass.se

Bild
Beställ dokument

Beställ patientmaterial om Adcetris.

Bild
effekt

Läs mer om effekt och säkerhet för Adcetris.