Detta innehåll är avsett för vårdpersonal

Till innehåll för allmänhet

Tillsammans för lösningar på hälso- och sjukvårdens utmaningar

Bild
Patient i sjukhussäng

Sverige är ett av få länder som saknar en nationell strategi för sällsynta diagnoser. Det finns inte heller någon specifik överenskommelse för att säkerställa tidig diagnos så att patienter kan få tillgång till effektiv behandling och jämlik vård. Vi på Takeda vill genom vårt engagemang och intresse bidra till att sprida kunskap kring möjliga vägar framåt för både patienter och hälso- och sjukvården. Tillsammans med andra kan vi få till en förändring! Vi har bland annat tagit fram ett kunskapsunderlag om sällsynta diagnoser, där behov och möjliga lösningar från de många samtal och dialoger vi på Takeda fört under de senaste åren sammanfattas.

Vården för personer med sällsynta diagnoser kan bli bättre i Sverige genom:

  1. Framtagande av en nationell handlingsplan.
  2. En nationellt samordnad vård.
  3. En gemensam finansieringsmodell.

"Det är stor skillnad beroende på var i landet man bor när man får en sällsynt sjukdom, både vad gäller tillgång till behandling och omhändertagande, så får det inte vara."

Acko Ankarberg Johansson (KD), Sjukvårdsminister på Socialdepartementet

"Fokus bör ligga på tillgången till en jämlik vård över landet. Jämlikhet betyder inte att det finns exakt samma vård över allt, men att alla ska få ett jämlikt resultat."

Sofia Nilsson (C), tidigare riksdagsledamot i socialutskottet.

"Omkring 40 procent av alla patienter i Europa blir inledningsvis feldiagnostiserade, vilket ofta blir starten på en väldigt lång resa. Vi ser liknande siffror i Sverige. När drabbade äntligen får sin diagnos har en fjärdedel av alla patienter i genomsnitt kämpat mellan fem och trettio år."

Vatro Mateljic, General Manager på Takeda Sverige

(Siffror från oktober 2022.)