Sekundär immunbrist

Sekundär immunbrist (SID) är förvärvad immunbrist som beror på bakomliggande sjukdom eller läkemedelsbehandling. Det beror alltså inte på medfödda faktorer som vid primär immunbrist. SID är också mycket vanligare än primär immunbrist. Oavsett orsak kan obehandlad SID leda till upprepade infektioner och med det ökad risk för irreversibel organskada, ökad morbiditet och mortalitet. 1 1. Duraisingham SS et al. PLoS One. 2014;9(6):e100324. , 2 2. Srivastava S, Wood P. Clin Med (Lond). 2016;16:571-576.

Det finns alltså all anledning att utreda dessa patienter noggrant och att behandla infektionsförebyggande. En stor amerikansk studie visade att patienter med hematologisk cancer har tre eller fler infektioner året innan SID-diagnos fastställts och en tydlig riskfaktor för upprepade svåra infektioner. Dessa patienter bör därför bedömas individuellt och hänsyn tas till deras sjukdomshistoria för att identifiera dem med störst risk för infektioner. Denna patientgrupp kan ha särskild nytta av förebyggande immunglobulinbehandling.  3 3. Jolles S et al. Leuk Lymphoma. 2022 Jan;63(1):64-73.

Kontakta oss

Har du frågor om immunbrist eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!