Immunbrist

Inom immunbrist arbetar vi med flera olika sjukdomar där behandlingen syftar till att förbättra och påverka immunförsvaret: Primär och sekundär immunbrist samt vissa neuromuskulära sjukdomar kan leda till ökad infektionsbenägenhet orsakad av nedsatt antikroppsproduktion. Kronisk polyneuropati – en inflammatorisk sjukdom i perifera nervsystemet som ger nedsatt funktion i flera nerver och anses vara en autoimmun sjukdom. 

Primär immunbrist

Primär immunbrist är ovanliga medfödda sjukdomar som påverkar immunförsvaret. Det finns mer än 400 kända monogena immunbrister och totalt närmre 500 immunbrister med olika svårighetsgrad. Primär immunbrist förkortas ofta PID.
Läs mer om primär immunbrist här

Sekundär immunbrist

Sekundär immunbrist (SID) är förvärvad immunbrist som beror på bakomliggande sjukdom eller läkemedelsbehandling. Det beror alltså inte på medfödda faktorer som vid primär immunbrist. SID är också mycket vanligare än primär immunbrist.
Läs mer om sekundär immunbrist här

Immunbrist hos barn & ungdomar

Immunbrist hos barn kan vara antingen primär (medfödd) eller sekundär (förvärvad). Oavsett orsak kan substitutionsbehandling med immunglobulin behövas. 
Gå till Immunbrist hos barn & ungdomar

Kontakta oss

Har du frågor om immunbrist eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!

Upptäck mer av ovanligt.se

Ovanligt.se är mötesplatsen för ovanliga diagnoser där vi hoppas att du som vårdpersonal hittar värdefull information i form av webbinarier, utbildningar, debattinlägg, behandlingsmöjligheter och mycket mer. Dessutom kan du förse dina patienter med material om sällsynta hälsotillstånd. Se en film om de olika valmöjligheterna på sidan och hur du enkelt navigerar rätt.

Se filmen här